+

àrea de jurídica immobiliària 

Negociació de deutes i hipoteques amb bancs i creditors.

 

Negociació i conciliació de postures entre parts.

 

Herències amb contingut patrimonial.

 

Subhastes de bens immobles.

 

Intervencio lletrada en procediments executius.

 

Meitats indivises.

 

Dret urbanístic.

 

Defectes constructius.

 

Inversió i desinversió en actius immoniliaris.

 

Fiscalitat en inversions i desinversions immobiliaries.

 

 

 

Reclamació per sinistres amb afectacions patrimonials. 

 

Divorcis i separacions amb litigi patrimonial.

 

Divisió de la cosa comuna.

 

Dacions  en pagament.

 

Concursos de creditors per persones físiques (autònoms i empresaris).

 

Llei de la segona oportunitat.

             Sol·liciti’ns una primera  visita gratuïta i sense compromís.                                                     902 20 22 66                                                     

______________________

BARCELONA

Gran Vía de Carles III, 84.

Torre Sur Planta 3ª

Edificis Trade.
08028 - Barcelona

902 20 22 66

 

_______________________

GIRONA

Plaça Josep Pla, 4 2º 8ª

17001 Girona

972 93 55 10

 

_______________________

BANYOLES

Javier de Winthuysen 24 1º 

17820 Banyoles

972 93 55 10

 

__________________________

MADRID

Paseo de la Castellana 141 Plta. 19

Edifici Cuzco IV

28046 Madrid

902 20 22 66

_______________________

 

 

info@domusiuris.es

 

 902 20 22 66