+

àrea de jurídica immobiliària 

Assessorament especialitzat en procediments executius i subhastes

 

Negociació de deutes i hipoteques amb bancs i creditors.

 

Negociació i conciliació de postures entre parts.

 

Herències amb contingut patrimonial.

 

Intervencio lletrada en procediments executius.

 

Meitats indivises.

 

Dret urbanístic.

 

Defectes constructius.

 

Inversió i desinversió en actius immoniliaris.

 

Fiscalitat en inversions i desinversions immobiliaries.

 

Reclamació per sinistres amb afectacions patrimonials. 

 

Divorcis i separacions amb litigi patrimonial.

 

Divisió de la cosa comuna.

 

Dacions  en pagament.

 

Concursos de creditors per persones físiques (autònoms i empresaris).

 

Llei de la segona oportunitat.

____________________

 

BANYOLES

Passeig de la Puda 74 - 80 

17820 Banyoles

Telèfon: 972 20 44 44

info@domusiuris.es

www.domusiuris.es

www.domusiuris.cat

__________________________